Вернуться к Подробностям о статье Ірі мүйізді малдың микросателлиті локустар бірдейлестіру үшін модификацияланған олигонуклеотидтердің синтезі. Synthesis of the modified primers for identification of microsattelite loci of a horned cattle Скачать Скачать PDF