Atambayeva, S., Berillo, O., Ivashchenko, A., Pyrkova, A., AND Niyazova, R.. " Особенности сайтов связывания miR-1285-3p, miR-5684 и семейства miR-1273 с mRNA генов человека.miR-1285-3Р, miR-5684 жəне miR-1273 жиынтығының адам гендерінің mRNA-мен байланысу сайттарының ерекшеліктері" Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], Том 59 Номер 3/1 (15 April 2015)