Atambayeva, S., O. A. Berillo, A. T. Ivashchenko, A. Y. Pyrkova, & R. Y. Niyazova. " Особенности сайтов связывания miR-1285-3p, miR-5684 и семейства miR-1273 с mRNA генов человека.miR-1285-3Р, miR-5684 жəне miR-1273 жиынтығының адам гендерінің mRNA-мен байланысу сайттарының ерекшеліктері." Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], 59.3/1 (2013): 243-247. Веб. 7 May. 2021