Кеbekbaeva, K., Dzhakibaeva, G., Dzhobulaeva, A., AND Medvedeva, A.. " Сравнение способов хранения молочнокислых бактерий. Сүт қышқылы бактерияларының тіршілікке қабілеттілігіне сақтау əдістерінің əсер етуі" Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], Том 59 Номер 3/1 (15 April 2015)