Кеbekbaeva, K., G. T. Dzhakibaeva, A. K. Dzhobulaeva, & A. V. Medvedeva. " Сравнение способов хранения молочнокислых бактерий. Сүт қышқылы бактерияларының тіршілікке қабілеттілігіне сақтау əдістерінің əсер етуі." Вестник КазНУ. Серия биологическая [Онлайн], 59.3/1 (2013): 113-116. Веб. 3 Mar. 2021