Кеbekbaeva, K., Dzhakibaeva, G., Dzhobulaeva, A., & Medvedeva, A. (2015). Сравнение способов хранения молочнокислых бактерий. Сүт қышқылы бактерияларының тіршілікке қабілеттілігіне сақтау əдістерінің əсер етуі. Вестник КазНУ. Серия биологическая, 59(3/1), 113-116. Получено с https://bb.kaznu.kz/index.php/biology/article/view/661