Қарашолақова, ., Кушнаренко, ., Мұхитдинова, ., & Мұхитдинов, . 2011 Dec 31. ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия биологическая. [Онлайн] 52:6