Mukhitdinova, Z., Turdiyev, ., Frolov, S., Kovalchuk, I., Rymkhanova, N., & Besshetnov, A. 2020 Apr 21. Методы размножения Казахстанских гибридов тополя. Experimental Biology. [Онлайн] 82:1